باربری سینا دارای کارگرانی ماهر و ورزیده است ممکن است شما قصد جابجایی از یک طبقه به طبقه دیگری را داشته باشید و یا فاصله نقل مکان آنقدر زیاد نباشد که به ماشین باربری احتیاج پیدا کنید و تنها به کارگرانی ماهر و خوش اخلاق داشته باشید! با ما تماس بگیرید

هزینه خدمات

خدمات - 30% تخفیف هزینه اسباب کشی تماس بگیرید
خدمات - 40% تخفیف هزینه حمل یخچال تماس بگیرید
خدمات - 30% تخفیف هزینه حمل گاوصندوق تماس بگیرید
خدمات - 40% تخفیف هزینه باربری تماس بگیرید